Workshop to consult and make recommendations on building a national database system on human trafficking activities.

Home
News

Tiếp nối thành công của chuỗi các hội thảo xác định ưu tiên chiến lược, Hội đồng Anh và Văn phòng Bộ Công an tiếp tục tổ chức Hội thảo tham vấn và đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về hoạt động mua bán người với sự tham gia của 20 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và 60 đại biểu cấp tỉnh hoạt động trong công tác phòng, chống mua bán người.

Hội thảo 2 ngày với 5 phiên trao đổi tập trung vào các chủ đề: (1) Đánh giá thực trạng tình hình công tác thống kê về phòng, chống mua bán người; (2) Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng vả sử dụng dữ liệu thống kê về mua bán người; (3) Đánh giá và tham vấn về những khó khan, bất cập trong việc thực hiện mục tiêu số 6 về hoàn thiện dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người; (4) Tham vấn nhằm hoàn thiện khung pháp luật và các quy định liên quan dữ liệu thống kê về mua bán người; (5) Tham vấn nhằm hoàn thiện, xây dựng, vận hành, sử dụng dữ liệu thống kê về mua bán người. Cùng với chia sẻ đại biểu các cấp, và bài học kinh nghiệm từ chuyên gia quốc tế, nhóm chuyên gia của Hội đồng Anh sẽ tiến hành hoàn thiện báo cáo đưa ra các khuyến nghị và giải pháp để cải thiện cơ sở dữ liệu mua bán người, bao gồm kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa các ban ngành liên quan đến công tác này.

Đây là hoạt động thuộc dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV) do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh hỗ trợ, Bộ Công an Việt Nam chủ trì và được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế, Hội đồng Anh và tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.