Differentiate between Human trafficking and illegal migration

Home
News

Mua bán người (MBN) và đưa người di cư trái phép là hai loại tội phạm thường xuyên bị nhầm lẫn với nhau.

Điều khác biệt giữa hai khái niệm này là nạn nhân của MBN được coi là nạn nhân của tội phạm theo luật quốc tế, người di cư trái phép thì không – họ trả tiền cho đối tượng đưa người di cư trái phép để được chuyển đi. Do đó, nhận thức tốt hơn về sự khác biệt giữa MBN và đưa người di cư trái phép có thể góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nạn nhân và tránh cho họ bị tái bóc lột.

Để tham khảo thêm các thông tin chi tiết về MBN và di cư an toàn, bạn có thể tham khảo Sổ tay thanh niên tại ĐÂY