Summary of 25 months of activities of "Tackling Modern Slavery Viet Nam" project.

Home
News

Trong khuôn khổ dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV), ngày 26/10 vừa qua, Hội đồng Anh và Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức thành công Hội thảo chia sẻ kết quả thực hiện dự án – Lĩnh vực tác động 2 do Hội đồng Anh chịu trách nhiệm thực hiện, tập trung vào nhóm mục tiêu: “Tăng cường các nỗ lực tư pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người”.

Hội thảo đánh dấu mốc tổng kết cho 25 tháng hoạt động là nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức quốc tế và các cơ quan chính phủ Việt Nam với mục tiêu phòng, chống mua bán người. Kết quả thực hiện Lĩnh vực tác động 2 của dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lãnh đạo, điều hành và tổ chức điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bàn người. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu nhằm tăng cường các nỗ lực tư pháp trong đấu tranh loại tội pham này cũng được thực hiện bao gồm:

(1) Báo cáo khả thi về việc thành lập cơ chế chuyển tuyến quốc gia;

(2) Báo cáo về hệ thống hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán;

(3) Báo cáo đề xuất phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ án mua bán người;

(4) Báo cáo đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về mua bán người; cùng với chuỗi các lớp tập huấn do các chuyên gia tong nước và quốc tế giảng dạy cho các đại biểu đến từ các cơ quan thực thi pháp luật, tư pháp và hỗ trợ nạn nhân ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội đồng Anh đã thực hiện sáng kiến về mô hình Sân khấu nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng nhằm chuyển tải thông điệp về mua bán người, lồng ghép trong đó là các hoạt động hỗ trợ tư pháp và cung cấp thông tin pháp lý cho người dân tại các tỉnh địa bàn dự án. Chúng tôi thực hiện sáng kiến này này nhằm mục địch chia sẻ mô hình và các phương pháp thực hành tốt nhất đến đông đảo khán giả hơn. Hội đồng Anh xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, quan tâm và giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thời gian qua. Dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV) do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh hỗ trợ, Bộ Công an Việt Nam chủ trì và được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế – thực hiện Lĩnh vực tác động 1, Hội đồng Anh – thực hiện Lĩnh vực tác động 2 và tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam – thực hiện Lĩnh vực tác động 3.

Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập:

https://www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/xa-hoi/du-an-dau-tranh-chong-mua-ban-nguoi-va-no-le-thoi-hien-dai-tmsv