Giới thiệu

Trang chủ
Giới thiệu

Từ Hậu trường tới Tương lai là một dự án hành động xã hội sử dụng văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo để đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam. 

Cách thức tiếp cận của chúng tôi là tập trung vào các hoạt động ‘hậu trường’ nhằm tăng cường năng lực các tổ chức đoàn thể quần chúng, đặc biệt là Đoàn thanh niên, và hỗ trợ việc tham gia của những tổ chức này trong việc thực hiện các hoạt động vận động xã hội và truyền thông nhằm thúc đẩy phát triển tại địa phương. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đẩy mạnh vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc vận động các thành phần đa dạng trong xã hội cùng chung tay hỗ trợ di cư an toàn. Tham gia vào dự án, các tổ chức đoàn thể quần chúng sẽ sử dụng các cách tiếp cận mới và sáng tạo để tích cực nâng cao nhận thức, tuyên truyền thay đổi hành vi, và khuyến khích mọi thành phần trong xã hội, bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng giải quyết vấn nạn mua bán người và di cư không an toàn. Chương trình nhằm giúp cho những cá nhân có nguy cơ cao trở thành nạn nhân mua bán người và di cư không an toàn và những nạn nhân đã quay về ở khu vực đô thị, bán nông thôn và nông thôn, đảm bảo họ nắm được những thông tin quan trọng, hữu ích về hành vi an toàn, nhận được hỗ trợ từ các thành phần xã hội đa dạng, cũng như có thể tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ công.

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng vào những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo di cư an toàn và phòng chống mua bán người.

Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ các tổ chức đoàn thể quần chúng áp dụng những cách thức thực hiện mới trong việc vận động các thành phần đa dạng (các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng) cùng chung tay đảm bảo di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Những cách thức thực hiện mới ở đây là tiếp cận linh hoạt, sử dụng các hình thức văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo (ví dụ như sân khấu diễn đàn, video viral, kịch trực tuyến, talk show truyền hình, mạng xã hội, ứng dụng, các sự kiện văn hóa nghệ thuật trực tuyến hoặc trực tiếp) nhằm nâng cao nhận thức và vận động các thành phần đa dạng trong xã hội góp phần đảm bảo di cư an toàn và phòng, chống mua bán người. Những cách thức sáng tạo này sẽ giúp truyền tải thông tin về những hỗ trợ chính thức của nhà nước, đồng thời vận động những hỗ trợ từ phía gia đình, cộng đồng và xã hội nói chung đến những đối tượng cần sự trợ giúp. Cách làm này đặc biệt sẽ giúp các nạn nhân hoặc các cá nhân dễ gặp rủi ro nhưng còn ngần ngại tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ công vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ phía cộng đồng và xã hội. 

Từ Hậu trường tới Tương lai giai đoạn 2021 – 4/2024 do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ, và do Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Bình, huyện đoàn Nghi Xuân & Can Lộc, và Tp. Hải Phòng thực hiện.

Từ Hậu trường tới Tương lai giai đoạn 5/2024 – 2026, được chuyển giao cho Tea Talk Việt Nam kết hợp cùng Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và phát triển cộng đồng (CoRE) tiếp tục thực hiện các mục tiêu của dự án.

Chúng tôi mong rằng dự án luôn được ủng hộ, chung tay của cộng đồng để lan tỏa mục tiêu hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.