Khoá học

Trang chủ
Khoá học

Khoá học hữu ích

Các khóa học được xây dựng nhằm trang bị cho các bạn thanh niên hoạt động xã hội tự nguyện và thành viên tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia vận động xã hội những kỹ năng hữu ích để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội. Các khóa học cũng rất bổ ích cho các phụ huynh, gia đình, hoặc các bạn thanh niên có nhu cầu di cư cho các mục đích khác nhau như học tập, làm việc, thăm thân vv.. để tự trang bị những thông tin cần thiết, tìm được câu trả lời phù hợp cho những thắc mắc của mình, hoặc biết được nên làm gì khi cần sự trợ giúp.