Từ Hậu trường
tới Tương lai

Giới thiệu

Từ Hậu trường tới Tương lai là một dự án hành động xã hội sử dụng văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo để đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Đây là một dự án kéo dài ba năm do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ, và do Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Xem thêm

Hãy theo dõi trang Facebook
Hành trang di cư

...để cập nhật những thông tin mới nhất của dự án cũng như các thông tin hữu ích về di cư an toàn và phòng chống nạn mua bán người. Đồng thời các bạn cũng có thể trao đổi trực tiếp với nhóm dự án để đóng góp những ý tưởng cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

Xem thêm
Các khóa học được xây dựng nhằm trang bị cho các bạn thanh niên có nhu cầu di cư cho các mục đích khác nhau như học tập, làm việc, thăm thân vv.. tìm được câu trả lời phù hợp cho những thắc mắc của mình. Đồng thời các khóa học này cũng giới thiệu cho các bạn thanh niên và các tổ chức đoàn thể quần chúng các kỹ năng hữu ích để tạo nên những thay đổi tích cực với những vấn đề của xã hội.

Khóa học hữu ích

Xem tất cả

Cảm nhận của người tham dự

Tư liệu tham khảo

Trang cung cấp tài liệu tập huấn, báo cáo, các sản phẩm nghe nhìn… nhằm hỗ trợ các hoạt động góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội, đặc biệt là thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Xem thêm