Tư liệu

Trang chủ
Tư liệu

Trang cung cấp những tư liệu hữu ích như tài liệu tập huấn, bộ công cụ, các sản phẩm nghe nhìn và thiết kế, báo cáo, vv… để bạn có thể nghiên cứu và tham khảo cho các hoạt động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội, đặc biệt là thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Sổ tay thanh niên về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn

Cuốn Sổ tay này được xây dựng để nhằm trang bị cho những người trẻ tuổi thông tin hữu ích cho việc phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn. Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ sử dung thông tin của cuốn Sổ tay này một cách phù hợp, hiệu quả để giúp cho bản thân và gia đình, bạn bè những người thân quen, những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Hãy tạo ra sự thay đổi!
Hướng dẫn sử dụng sổ tay
Tài liệu số về Sân khấu diễn đàn

Một bộ công cụ số về Sân khấu Diễn đãn giúp bạn trang bị những kỹ năng để tạo nên sự thay đổi cho cộng đồng và phòng tránh các vấn đề xã hội thông qua việc tưởng tượng và diễn tập các phương án thay thế. Bộ tài liệu bao gồm Cẩm nang Sân khấu diễn đàn và chuỗi video bổ trợ và giải thích các kiến thức cơ bản về Sân khấu Diễn đàn.

Tài liệu tập huấn về sân khấu diễn đàn
Sân khấu diễn đàn: Sự chân thực luôn hấp dẫn
Sân khấu diễn đàn: Ai nắm quyền lực?
Sân khấu diễn đàn: Ai là MC?
Sân khấu diễn đàn: Cấu trúc của Sân khấu diễn đàn
Giới thiệu về sân khấu diễn đàn
Thông tin hữu ích trước khi Di cư

Đây là tờ thông tin ngắn gọn bạn cần biết trước khi di cư, các thông tin cần kiểm tra để đảm bảo mình di cư an toàn. Trong này cũng bao gồm các số điện thoại, tổ chức và các dịch vụ hỗ trợ bạn di cư an toàn và không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Thông tin hữu ích trước khi Di cư