Hội thảo kỹ thuật liên ngành nhằm xác định các ưu tiên chiến lược trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người

Trang chủ
Tin tức

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc lĩnh vực tác động 2 của dự án TMSV, Hội đồng Anh phối hợp cùng Văn phòng Bộ Công an tổ chức một chuỗi các hội thảo nhằm xác định các ưu tiên chiến lược trong điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

Hơn 100 đại biểu từ các cơ quan thực thi pháp luật, tư pháp và hỗ trợ nạn nhân từ năm tỉnh địa bàn của dự án đã tham gia hội thảo. Các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ về những vướng mắc, khó khan trong quá trình giải quyết các vụ án mua bán người ở địa phương. Đồng thời với sự dẫn dắt và gợi mở của Văn phòng Bộ, cùng với các chuyên gia đến từ Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chuyên gia Quốc tế trong lĩnh vực điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người – Ông Neville Blackwood, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận: Triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người 2021-2025, Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong các giai đoạn điều tra – truy tố – xét xử vụ việc mua bán người tại dịa phương và bàn các giải pháp trong giai đoạn tới (bao gồm cả các giải pháp hướng tới việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu) Đây là hoạt động thuộc dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV) do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh hỗ trợ, Bộ Công an Việt Nam chủ trì và được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế, Hội đồng Anh và tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.